Galeria Nizio

Galeria Nizio powstała w 2002 roku w kamienicy przy ul. Inżynierskiej 3 na warszawskiej Pradze-Północ. Założył ją Mirosław Nizio, architekt, właściciel działającej w tym samym budynku pracowni architektonicznej Nizio Design International oraz Fundacji Nizio. Mirosław Nizio, jako twórca znany z projektów przestrzeni publicznych: muzeów, ekspozycji historycznych, wystaw, pomników pamięci, scenografii, postawił sobie za cel stworzenie przestrzeni wymiany idei uruchamianej wokół sztuki, kultury, architektury oraz działań prospołecznych.

Galeria Nizio prezentuje sztukę współczesną. Współpracujący z Galerią kuratorzy organizują wystawy malarstwa, fotografii, designu i sztuki użytkowej. Mnogość założeń kuratorskich umożliwia prowadzenie dialogu z różnorodnymi środowiskami twórczymi,           a w ramach wymiany międzypokoleniowej i prezentacji odmiennych praktyk twórczych, uwidaczniane są wartości uniwersalne w sztuce.

Galeria organizuje wydarzenia pozwalające na zaprezentowanie dorobku artystycznego współczesnych twórców, w tym młodych artystów, inicjując w ten sposób i wspierając działania mające na celu rozwój i popularyzację kultury.

Galeria sztuki współczesnej, która poprzez mnogość założeń kuratorskich umożliwia prowadzenie dialogu z różnorodnymi środowiskami twórczymi. W ramach wymiany międzypokoleniowej i prezentacji odmiennych praktyk twórczych uwidacznia wartości uniwersalne w sztuce.

Galeria Nizio powstała z inicjatywy architekta Mirosława Nizio, właściciela znanej na świecie pracowni Nizio Design International, która mieści się pod tym samym adresem i stanowi również odwołanie do działań podejmowanych przez Galerię. Mirosław Nizio jest architektem znanym z projektów przestrzeni publicznych: muzeów, ekspozycji historycznych, wystaw, pomników pamięci, scenografii. Od początku funkcjonowania stawia sobie za cel tworzenie nowej przestrzeni wymiany idei uruchamianej wokół sztuki, kultury, architektury oraz działań prospołecznych. Galeria działa od 2002 roku prowadząc działalność prospołeczną i edukacyjną, tworząc przestrzeń wymiany idei wokół sztuki, kultury, architektury. Galeria organizuje wydarzenia pozwalające na zaprezentowanie dorobku artystycznego współczesnych twórców, w tym młodych artystów, inicjując w ten sposób i wspierając działania mające na celu rozwój i popularyzację kultury. Galeria Nizio jest unikatową postindustrialną przestrzenią wystawienniczą w warszawskiej dzielnicy Praga-Północ.

Mirosław Nizio studiował na wydziale architektury wnętrz i rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz w Fashion Institute of Technology w Nowym Jorku, na kierunku Interior Design. Własną działalność designerską rozpoczął w latach 90. XX w. w Nowym Jorku, gdzie zdobył szereg nagród i wyróżnień, m.in.: Glenn Boyles Memorial Rendering And Design (w 1993 roku), Educational Foundation for the Design Industries in Interior Design (w 1998 roku). Jest architektem znanym głównie z projektów przestrzeni publicznych: muzeów, ekspozycji historycznych, wystaw, pomników pamięci, scenografii. Współtworzył i zrealizował wystawę główną Muzeum Powstania Warszawskiego, które jest najczęściej odwiedzaną instytucją kulturalną w Polsce i za prace nad którym, w lipcu 2006 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Za wkład w powstanie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Mirosław Nizio został uhonorowany w 2015 roku Brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Działając na rynku amerykańskim i polskim, Mirosław Nizio opracował dziesiątki projektów architektury, architektury wnętrz, ekspozycji stałych i czasowych, rewitalizacji, obiektów rekreacyjnych, biur i rezydencji prywatnych.