Urok Faunusa. Jerzy Lisak

10 września – 4 października 2019
Wernisaż: 13 września, godz. 19.00

Wystawa prac Jerzego Lisaka, malarza oraz painting designera nominowanego do Oscara filmu „Twój Vincent”. Ekspozycji towarzyszyć będzie projekcja nominowanej do Oscara animacji oraz wykład i dyskusja dotycząca detalu architektonicznego warszawskiej Pragi.

„Urok Faunusa” to wystawa zrodzona ze świadomości materii malarskiej i dojrzałości twórczej artysty. To śmiałości twórcy w poszukiwaniu niezwykłości tkwiącej w ornamentach. Obecny w temacie malarskim żywioł tłoczących się motywów roślinnych, zwierzęcych, antropomorficznych powoduje niemożność natychmiastowego uchwycenia całości obrazu. W organiczności przedstawień malarskich Lisaka, zapisane jest piękno i brzydota, komizm i tragizm, realizm i fantastyka. Wszystko spod stylistycznego znaku groteski. Posługując się tą kategorią estetyczną, artysta ujawnia swoje umiejętności techniczne i finezje adaptacji motywów barokowej i rokokowej grafiki. Występujące licznie w obrazach elementy dekoracyjne takie jak rocaille artysta wykonał żywiołowym i dynamicznym ruchem ręki. W tym przypadku ekspresyjna metoda warsztatu twórcy jest wolą uchwycenia żywotności fauny. Skutecznie poprowadzona i zrealizowana intencja malarza powoduje, że obrazy wypełnione są ruchem, wprowadzając w temat każdego z nich dramaturgię. Atmosfera dziwności i niejednorodności występujących wątków czyni z obrazów Lisaka nieustanne pole eksploracji, a złapanie relacji z obrazem możliwe jest tylko poprzez uważność patrzenia. Wystawa *Urok Faunusa* Jerzego Lisaka to chęć przywrócenia miejsca pięknu, umiejętnościom warsztatowym i przyjemności obcowania z obrazem jako fundamentalnym wartościom artystycznym.

„Groteski maluję z potrzeby zrozumienia ich struktury, zwłaszcza formy organicznej, która mnie fascynuje. Zasadnicze kształty zawsze nanoszę jako dość swobodny rysunek odręczny, co pozwala mi odejść od wzoru, którym jest np. gotycka czy rokokowa grafika. Użyta w wykończeniu pracy technika, czyli tempera jajowa lub kazeinowa, poprzez swoje specyficzne właściwości umożliwia nawiązanie do formy rysunkowej, a zarazem wprowadza dodatkowy aspekt malarski. W ten sposób powstaje często nowy, nieoczekiwany walor wizualny, którego pierwotny wzór na papierze zupełnie nie zapowiadał, bowiem wybór środków malarskich a często nawet kolorystyki ustala się dopiero podczas malowania.” – Jerzy Lisak

Podczas wernisażu odbędzie się specjalny pokaz choreograficzny w wykonaniu Wiolety Fiuk i Patryka Gackiego z duetu tanecznego Dzikistyl Company. Dzięki unikatowemu językowi ruchowemu tancerze dokonają przesunięcia tematu Fauna między stuleciami, stylami muzycznymi oraz kulturami. Choreografia duetu podąży śladem malarskiego duktu Lisaka i życiodajnej siły Faunusa.
Choreografia „Urok Faunusa” to ideowe odwołanie do fundamentów naszej nowoczesności.
Tytułowy Faunus i jego ekscesy stanowiły temat poematu Stephane’a Mallarme’a Popołudnie Fauna z 1876 r. Następnie nasz mitologiczny bohater przeniósł się do symfonii Debussy’ego, który to zafascynowany poematem stworzył utwór muzyczny o tym samym tytule. W konsekwencji symfonia dała początek muzyce XX wieku. Finalnie oba dzieła stały się inspiracją dla Wacława Niżyńskiego, który w 1912 r. oparł swoją choreografię baletową muzycznie i tematycznie na osiągnięciach wspomnianych mistrzów. Poemat Mallarme, symfonia Debussy’ego i choreografia Niżyńskiego to trzy arcydzieła, które zainicjowały epokę nowoczesności.
Oprawą muzyczną wieczoru stanowić będzie impresjonistyczna ścieżka dźwiękowa, zaproponowana przez dr Michała Piekarskiego.

**Wydarzenia towarzyszące wystawie Urok Faunusa**
19 września (czwartek), godz. 19.00 – projekcja filmu „Twój Vincent” (reż. Dorota Kobiela, Hugh Welchman, 2017) wraz z komentarzem malarza Jerzego Lisaka – animatora malarskiego i painting designera produkcji nominowanej do Oscara w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Animowany.
26 września (czwartek), godz. 18.00 – wystąpienie prof. dr hab. inż. arch. Jadwigi Roguskiej pt.
„Detal w architekturze XIX i XX w.” oraz wykład dziennikarza i varsavianisty Jerzego S. Majewskiego „Detal architektoniczny na Pradze” oraz prezentacja publikacji „Detal architektoniczny warszawskiej Pragi 1850-1939” (pod red. prof. dr hab. inż. arch. Jadwigi Roguskiej, wyd. Fundacja Hereditas, 2018).

Kuratorka: Karolina Kliszewska
Organizator wydarzenia: Galeria Nizio
Partner wydarzenia: Fundacja Hereditas

Jerzy Lisak (1979) – absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (2002). Zajmuje się malarstwem olejnym, temperowym oraz rysunkiem, stosując różnorodne techniki malarskie. Inspiruje się sztuką epoki renesansu i baroku, co uwidacznia się zwłaszcza w tworzonych przez niego groteskach. Zgłębia alchemiczną stronę technik malarskich, a jej rezultaty wykorzystuje w swoich pracach.
W latach 2015–2017 pracował jako animator malarski oraz painting designer w zespole BreakThru Films będąc autorem największej liczby ujęć animacyjnych nominowanej do Oscara i Złotego Globu produkcji „Twój Vincent”. Od 2017 roku współpracuje z Pauliną Ołowską, z którą w 2019 roku prowadził zajęcia w ramach International Summer Academy of Fine Arts w Salzburgu.
Wystawy z udziałem Jerzego Lisaka: „Loving Vincent: Exhibition” (Noordbrabants Museum Hertogenbosch, 2017), „Collage” Wojciecha Zielińskiego (Filharmonia Szczecińska, 2014),
„Okolice portretu” (Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 2009).

Dzikistyl Company – Wioleta Fiuk i Patryk Gacki to tancerze i choreografowie z Gdańska. Tworzą
w obszarach teatru tańca, teatru dramatycznego, musicalu oraz tańca rozrywkowego. Szerokiej publiczności znani są jako zwycięzcy programów „You Can Dance” i „Got to Dance”. Na co dzień związani z Teatrem Muzycznym w Gdyni, gdzie tańczą w spektaklach: „Notre Dame de Paris” i „Wiedźmin”. Kreują autorskie spektakle teatru tańca oraz ruch sceniczny do spektakli dramatycznych na scenach w całej Polsce, m.in. w: Teatrze Wybrzeże, Teatrze Miniatura w Gdańsku, Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze, Teatrze Bogusławskiego w Kaliszu czy Teatrze Jaracza w Olsztynie.

wtorek – piątek: godz. 11.00–19.00
sobota: godz. 12.00–16.00
wstęp wolny

Galeria Nizio, ul. Inżynierska 3 lok. 4, 03-410 Warszawa
www.nizio.com.pl / + 48 602 863 485